4HO-overleg

 
4HO-overleg
Het afgelopen jaar was er een van toenadering tussen organisaties als LHV, Ineen en NHG. Maar ook met bijvoorbeeld de VPH wordt intensief samengewerkt. Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel: het versterken van de huisartsenzorg in Nederland.

Ook in onze eigen regio groeit het aantal samenwerkingsverbanden. Aan de Regiotafel, waarbij gesproken wordt over het S3-budget, werken de coöperaties nauw samen met de LHV. Samen trekken we op om innovatie in onze regio ook betaald te krijgen.

Intensievere samenwerking
Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op de toekomst: hoe kunnen we als regionale huisartsenorganisaties intensiever samenwerken, zodat we geen dingen dubbel doen en de regionale huisarts zich gehoord voelt? En hoe kunnen we het zo organiseren dat de bestuurlijke druk, die er zeker is, verminderd wordt, waardoor het voor meer collega’s mogelijk toch aantrekkelijker wordt om bestuurswerk te doen? Want dat bestuurswerk voor onze regio echt belangrijk is, dat staat buiten kijf. Er wordt onderhandeld met een scala aan stakeholders die allemaal wat van ons verlangen. Door het maken van goede afspraken proberen we de belangen van u als huisarts zo goed mogelijk te dienen.

Hoe we het verstevigen van de samenwerking concreet vorm gaan geven, is uiteraard onderwerp van gesprek. We houden u op de hoogte!


Portefeuillehouder: Mark Pul