Achmea, huisarts en ouderenzorg – waar staan we

Edward Knol, algemeen bestuurslid
 
Bij Achmea lijkt de kogel door de kerk: er komt vrijwel zeker een module kwetsbare ouderen in het contract 2012. De veldtoets betreffende de concept module is in gang. Wie voornemens is om met zijn / haar POH meer gestructureerd aan de slag te gaan met ouderenzorg kan vast de mouwen opstropen.

Eindelijk is het zover, na veelvuldig telefoon- en mailverkeer zitten we in juli daadwerkelijk samen aan tafel: een delegatie van de huisartsenkringen Zwolle-Flevoland en Drenthe (vanuit bestuur en interregionale commissie ouderenzorg) sprak met een delegatie van Achmea over noodzaak en organisatie van zorg voor kwetsbare ouderen. Wij willen graag zaken doen.

Tijdens dit overleg licht Achmea toe dat zij na een periode van fusieperikelen nu eerst nog bezig zijn met een zelfonderzoek rondom de vraag hoe ouderenzorg binnen de 1e lijn optimaal te organiseren en wat de rol van de huisarts en andere partijen hierin zou kunnen/moeten zijn. Dit onderzoek zal resulteren in een visie/beleid van Achmea m.b.t. ouderenzorg in de 1e lijn. Deze visie wordt in september dit jaar bekend gemaakt. Dan zal ook duidelijk worden of Achmea wel of niet met een financieringsvoorstel komt voor 2012 t.b.v. ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk.

Wij hebben van onze kant nogmaals verwezen naar het concept voorstel complexe ouderenzorg dat we eind oktober 2010 bij Achmea hebben gedeponeerd en naar bestaande modules bij collega verzekeraars: waarom het wiel opnieuw uitvinden? Er is meer behoefte aan daadkracht dan aan originaliteit.

Tijdens het overleg hebben we nogmaals benadrukt dat:

  • de regie voor ouderenzorg in de 1e lijn bij de huisarts moet liggen
  • dat het belangrijk is dat hiervoor een POH-ouderen kan worden ingezet 
  • dat er budget beschikbaar moet worden gesteld voor opleiding van huisarts en POH
  • dat er budget beschikbaar moet zijn om kwetsbare ouderen die nog niet in beeld zijn actief op te sporen 
  • dat het van belang is om tijdig en in kleine stappen van start te kunnen gaan 
  • en dat we overlegdrukte in de vorm van MDO’s en administratieve lasten t.b.v. rapportages moeten minimaliseren

We hebben in september opnieuw samen rond de tafel gezeten en binnen het voorliggend concept module lijkt Achmea aan veel van deze wensen gehoor te geven. We houden u op de hoogte.