Achmea: inventarisatie beperking administratieve lasten

 
In samenwerking met de andere kringen in het Achmea werkgebied is na inventarisatie onder huisartsen een overzicht samengesteld van de meest voorkomende administratieve lasten. Dit overzicht is op landelijk niveau voorgelegd aan Achmea.

 

Een onderscheid is gemaakt in technische en meer visiegerichte administratieve lasten en ergernissen.

Technische ergernissen
Verwijzen:
1. Toelichting medische noodzaak bij voorschrijven specialité van een geneesmiddel
2. Herhaling verwijsbrief naar specialist bij controle na x jaar
3. GGZ: herhaalverwijsbrieven psycholoog met benodigde handtekening huisarts
4. GGZ: verzoek om nieuwe (en dubbele) verwijzingen per patiënt door GGZ-instelling bij overgang naar zwaardere behandeling of doorverwijzing naar specialistische GGZ
(Machtigings)formulieren:
5. Medicatie: dieet-/voedingspreparaten, insuline (i.v.m. andere leverancier of aanpassing dosering of extra aanvraag voor bloedsuiker-testmateriaal), baxter toestemming, briefjes noodzaak specialité
6. Materialen: incontinentiemateriaal, steunkousen, pruiken, gehoorapparaten, wonden, noodzaak rolstoel, matras, en andere chronische hulpmiddelen
7. Pedicure, huidtherapeut, logopedie
Direct contact:
8. Onterechte afwijzing declaraties (NB: ook bij preferente zorgverzekeraar).
9. Volgen: Onduidelijk wat niet-preferente zorgverzekeraar wel of niet volgt, ondanks landelijke afspraak om te volgen.
Visiegerelateerde ergernissen
10. Screeners POH GGZ invullen en meesturen
11. Stoppen met Roken

Reactie Achmea
Achmea toonde zich ‘blij’ met het overzicht en gaf aan deze lasten voor huisartsen waar mogelijk daadwerkelijk te willen beperken. Er is een afspraak voor vervolgoverleg gemaakt en Achmea gaat na welke lasten op welke wijze beperkt kunnen worden. Ook gaat Achmea inzicht verstrekken in waarom bepaalde aangedragen administratieve lasten mogelijk niet of slechts beperkt worden aangepast. Administratieve lasten waarvan de verantwoordelijkheid bij andere verzekeraars ligt, gaat Achmea in ZN-verband voorleggen. Een goed vooruitzicht dus! Temeer daar we van Achmea de uitnodiging ontvingen om niet vermelde administratieve lasten onder de aandacht te blijven brengen.

Mocht u andere administratieve lasten tegenkomen, meld ze ons, het liefst zo concreet mogelijk! Wij zorgen ervoor dat alle meldingen op de agenda van Achmea komen. 

Niet-zorgverzekeraargerelateerde administratieve lasten
Niet alle administratieve lasten worden veroorzaakt door zorgverzekeraars. Soms vragen bijvoorbeeld gemeenten of sportscholen om doktersverklaringen. Heeft u hier voorbeelden van? We horen ze graag!

Meld administratieve lasten op HAweb

Zie hier een uitzending van Radar over regeldruk voor huisartsen.