Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal
Op 31 januari vroegen we u via een vragenlijst te controleren of u als huisarts patiënten met achterstandsproblematiek in uw praktijk heeft en daarmee aanspraak maakt op gelden vanuit het Achterstandsfonds (ASF) Zwolle/Flevo/Vechtdal.

In totaal hebben 34 huisartsen de vragenlijst ingevuld. Deze huisartsen zijn inmiddels toegevoegd aan de HAweb-groep ‘ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal’, waar onder andere het reglement, het aanvraagformulier en goede voorbeeldprojecten met betrekking tot het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal te vinden zijn.

Twee aanvraagrondes
Er worden dit jaar twee aanvraagrondes gehouden. Projectaanvragen kunnen in de eerste ronde worden ingediend tot 4 april 2019. Uiterlijk 3 mei 2019 maakt de ASF-commissie haar besluit over het wel of niet toekennen van het aangevraagde bedrag bekend. In de week daarna krijgt u een brief met uitsluitsel over uw projectaanvraag.

Geen financiering meer vanuit de Regiotafel
Voor veel projecten met betrekking tot achterstandsproblematiek is in het verleden financiering aangevraagd bij de Regiotafel. Met de uitbreiding van de achterstandspostcodes en de gelden van het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal is besloten dit soort projecten niet meer te financieren vanuit de Regiotafel.

Vragenlijst gemist?
Heeft u de vragenlijst gemist en maakt u naar uw mening wel aanspraak op gelden vanuit het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal, dan vragen wij u via
deze link te controleren of u inderdaad recht heeft op gelden vanuit dit fonds. Is dat het geval, neem dan zo snel mogelijk telefonisch (038-460 12 51) of per mail (huisartsenkringzfv@lhv.nl)
contact met ons op. 

 

Portefeuillehouder: Mark Pul