ADEPD registreren en variabiliseringsgelden

 
Volgens afspraken tussen LHV en ZN worden de variabiliseringsgelden 2012 en 2013 besteed aan het verbeteren van de elektronische dossiervorming bij de huisarts volgens de ADEPD richtlijn van het NHG. ADEPD staat voor Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiëntendossier.

Variabiliseringsmiddelen 2012

Huisartsen komen in aanmerking voor de 60 miljoen variabiliseringsgelden 2012 als zij en hun medewerkers zich het ADEPD-registreren uiterlijk eind 2012 hebben eigen gemaakt, zodat zij deze vanaf 1/1/2013 kunnen toepassen. Hiervoor dienen de praktijken medio 2012 een opgave te doen middels een korte vragenlijst. De LHV neemt hiertoe het initiatief. Ook wordt op korte termijn een overzicht gepubliceerd van beschikbare opleidingen hiervoor.

Variabiliseringsmiddelen 2013

In 2013 wordt 60 miljoen euro beschikbaar gesteld aan huisartsen die daadwerkelijk de nieuwe contacten vanaf 1 januari 2013 volgens de ADEPD richtlijn registreren. Alle huisartsen worden medio 2013 daadwerkelijk op nader te bepalen aspecten van de richtlijn getoetst. Voldoet een huisartsen praktijk aan een aantal meetpunten, dan komt deze in aanmerking voor een uitkering uit de variabiliseringsgelden. Het bedrag is afhankelijk van het aantal praktijken dat aan de eisen voldoet, daarom kan dit pas na toetsing bekend worden gemaakt.

In de loop van deze maand zal naar verwachting een meer gedetailleerd nieuwsbericht verschijnen waarin de termijnen, exacte eisen en procedures worden gemeld. Afgesproken is, dat de declaratie van de variabiliseringsgelden per 1 oktober van elk jaar kan geschieden.