Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): wat moet u weten?

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): wat moet u weten?
Per 25 mei moet u voldoen aan de eisen van de AVG. De oude ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp) vervalt dan. Dat zit zo. Iedere lidstaat in de EU heeft nu nog zijn eigen privacywetgeving, gebaseerd op de privacyrichtlijn uit 1995. Internet stond toen echter nog in de kinderschoenen. De richtlijn is daarom de afgelopen jaren herzien en de wet die daar nu bij hoort, geldt binnen de gehele EU. De nieuwe wet is op 24 mei 2016 van kracht geworden, met een overgangstermijn van twee jaar. Per 25 mei 2018 moet u zich dus houden aan deze wet.

Scholing
Meer weten over dit onderwerp? We wijzen u graag op het (geaccrediteerde)
webinar van de LHV op dinsdag 8 mei van 19.30 tot 20.30 uur.

Scholing in de regio: Medrie heeft op dit moment nog
plaatsingsmogelijkheden op 19 en 25 april. LET OP: op 19 april is ook de ALV van de kring!