Alle verkeerslichten op groen voor een goed huisartsen jaar

 
Het afgelopen jaar was er één van bijzondere veranderingen. Een jaar van veranderende perspectieven op het systeem, zowel rond financiering als rond omgang met elkaar.

Langzaam beginnen we te wennen aan termen als S1, S2 en S3, al is de invulling nog steeds een discussie. Het belangrijkste is dat S1, zeg maar ruwweg de inschrijf tarieven voor het standaard huisartsen werk, nog steeds rond de 75% vormen van de inkomsten. Een nog steeds zwaarbevochten erkenning dat ons mooie vak niet in allerlei deelketens en activiteiten is in te delen maar gefundeerd blijft rond onze kernwaarden: generalistisch, continue en persoonlijk. Over S2 (multidisciplinaire zorg) en S3 (prestaties) blijft de discussie voortgaan. Oorspronkelijk was dit ook deel van  de inschrijfgelden maar moet nu verkregen worden door inschrijven op modulen, ketens en verrichtingen.

De grootste verandering van dit jaar is het HRMO (Het Roer Moet Om). Voorheen onderhandelden we met de zorgverzekeraar over S2 en S3 vanuit de loopgraven, maar nu is een sfeer ontstaan waarin we het samen moeten doen. We denken gezamenlijk na over de invulling van zuinige en zinnige zorg vanuit huisarts perspectief maar ook vanuit verzekeraars perspectief. De kernvraag rond dit thema is: Hoe meet je kwaliteit van de huisartszorg zodat de inkoper (de verzekeraar) weet wat hij voor zijn geld krijgt (transparantie) maar ook hoe doe je dit zo dat het systeem impulsen geeft aan de huisarts om de professionele kwaliteit te verhogen in plaats van gedemotiveerd raken onder zinloze handelingen? Geen nodeloze bureaucratie zoals dieetbriefjes en jaarlijks moeten aantonen dat een patiënt met één been dat nog steeds heeft maar nadenken over zinvolle kwaliteit slagen.

Kwaliteit zelf is overigens hierbij helaas een diffuus begrip. De intern beoordeelde kwaliteit door de huisarts is toch anders dan de extern door de verzekeraar beoordeelde kwaliteit en deze is ook weer anders dan de kwaliteit die door de patiënt wordt ervaren. Nu wordt een poging ondernomen om deze visies bij elkaar te brengen. Zo pleiten huisartsen ervoor een duidelijk onderscheid tussen service en kwaliteit bij de contractering te maken.

Eén van de resultaten van samenwerking zijn regionale projecten. De verzekeraar stelt een nog beperkte hoeveelheid S3 geld beschikbaar voor projecten UIT en VOOR de regio. Dit hebben de LHV en de regionale coöperaties nu samen opgepakt in het zogenaamde regiotafel overleg. De eerste uitkomsten voor het komend jaar zijn hierbij tastbaar: een project om u de ouderenzorg te helpen implementeren en een project om u te helpen de diagnostiek nog beter te doen realiseren. Hier gaat u nog van horen.

Kortom: een nieuw uitgangspunt om gezamenlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen in plaats van uit wantrouwen en bedreiging elkaar te bezien. De eerste stappen lijken gezet met de reguliere overleggen met de verzekeraars, de toezegging van de ACM dat dit nu ook mag zonder dat de individuele bestuurder voor hoge boetes hoeft te vrezen en de kwijtschelding van de 5,9 miljoen boete die de LHV was opgelegd. We gaan volgend jaar zien waar deze mooie voornemens uiteindelijk toe gaan leiden.

Met vriendelijke groet,

Han Mulder, Voorzitter