ELV: Als patiënten die niet bij mij staan ingeschreven wél in mijn omgeving zijn opgenomen, ben ik dan verplicht zorg te leveren?

 
ELV: Als patiënten die niet bij mij staan ingeschreven wél in mijn omgeving zijn opgenomen, ben ik dan verplicht zorg te leveren?
Het antwoord op deze vraag ligt genuanceerd. Het hangt af van de omstandigheden. Ook vanuit juridisch perspectief is er geen eenduidig antwoord te geven.

Enerzijds is er wet- en regelgeving over het niet aangaan of beëindigen van de geneeskundige behandelovereenkomst, anderzijds is er de algemene zorgplicht van huisartsen.

Naast deze juridische kant speelt ook de vraag of u misschien een waarneemafspraak hebt over deze patiënten in uw werkgebied. In dat geval zullen uw collega’s van u verwachten dat u de afspraken na zult komen.

Maar wat te doen als er geen waarneemafspraak is? Op grond van de kennis van de eigen huisarts over zijn/haar patiënt, is het redelijk te verwachten dat als deze huisarts niet zelf de zorg kan leveren, hij/zij ook zelf mogelijkerwijs voor een vervangende collega in de nabijheid van de patiënt zorgt. Op deze wijze geeft de ‘eigen huisarts’ dan ook invulling aan zijn/haar algemene zorgplicht.
Het is dus aan de huisartsen onderling om hier goede invulling aan te geven.