ANW-debat tijdens ALV: TOP!

 
ANW-debat tijdens ALV: TOP!
We kijken terug op een geslaagde ALV! De opkomst was goed, de Agnietenberg sfeervol en de vergadering dynamisch, met als sluitstuk een geanimeerd debat over de ANW, voorbereid samen met Medrie. Lees hier de opvallende conclusies.

Margreet Verloop en Frédérique Hospers van Medrie gaven een korte presentatie met een aantal interessante eyeopeners:

 •  Landelijk is er een verschuiving naar meer consulten (2,4%) en telefonische contacten (3,7%)
  Binnen Medrie heeft deze verschuiving niet plaatsgevonden:
  - het aantal consulten blijft gelijk
  - het aantal visites neemt met 0,5% af
  - het aantal telefoontjes neemt met 0,5% toe (stijging zelfzorgadviezen)

  De TPM heeft in 2017 35,4% van alle hulpvragen met een zelfzorgadvies af kunnen doen. 

  Conclusie: de diensten zelf worden niet drukker, maar het gaat om een hoger ervaren werkdruk. Dit vloeit waarschijnlijk voort uit de drukker wordende dagpraktijk en de hogere complexiteit van zorgvragen in de ANW. 

 •  Landelijk is er sprake van een verschuiving van urgenties van de zorgvraag
  Medrie ziet vooral een stijging van de U2 (2016: 15,3%  en 2015: 13,2%)

 •  Wat doen de waarnemers voor u?
  •  Totale overname diensten in 2016 HAP Zwolle (24,94%), HAP Hardenberg (23,70%), HAP Lelystad (48,80%) en HAP Emmeloord (24,18%)
  •  Op alle posten ligt het aantal overgenomen nachtdiensten > 46%!

   Conclusie: de waarnemers nemen duidelijk hun aandeel in de ANW-zorg in de regio.

 

Aan de hand van een aantal stellingen werd vervolgens volop over het thema gediscussieerd.

Een impressie van de stellingen en uitkomsten:

Huisartsenzorg overdag is beschikbaar van 8.00 tot 22.00 uur. ’s Nachts en in het weekend wordt spoedzorg geleverd door de huisartsenpost.
(voor 1 - tegen 25).

Bij het uitbreiden van de dagzorg moeten in alle praktijken een huisarts en assistente aanwezig zijn. Een aantal huisartsen is wel voorstander van het opplussen van de dagzorg naar 20.00 uur, maar de vraag is of dit de problemen rondom de werkdruk oplost.


Huisartsen zijn 24/7 verantwoordelijk voor de huisartsenzorg.
(voor 20, tegen 6).

De zorg voor de patiënt moet geborgd zijn, maar dit kan mogelijk ook anders worden ingevuld. Anderen benoemen de generalistische rol als een van de kernwaarden van de huisarts. Het zou volgens hen niet goed zijn deze rol in de ANW-zorg los te koppelen. 

De verplichte dienstenlast moet gelijk verdeeld worden over alle geregistreerde huisartsen (dus praktijkhouders, waarnemers, hids, hidha’s).
(voor 17, tegen 9)

Veel (+/- 25%) ANW-diensten (en +/- 45-63% van de nachtdiensten!) worden door waarnemers/hidha’s ingevuld, maar de druk rondom de ANW-diensten lijkt daarmee niet te worden verlicht. De waarnemers geven aan dat ze door het hebben van verschillende opdrachtgevers in de knel komen bij een verplichte dienstenlast. Voor waarnemers is een ANW-dienst een bewuste keuze, voor veel praktijkhouders voelt het als een verplichting. Er zou een buffer aan huisartsen moeten zijn in geval van calamiteiten en in geval van ziekte. 
 
De inzet van meer, hoger opgeleid ondersteunend personeel is een belangrijke oplossing voor de werkdruk op de post.
(voor 10, tegen 16).

Denk aan de inzet van een PA of ANIOS. In Lelystad levert een PA een goede aanvulling op de zorg. Als de werkdruk tijdens een dienst verlaagd kan worden door de inzet van een PA, zijn de leden voorstander van deze invulling.
Zeven personen geven aan dat de werkdruk op de post groot is. Het blijkt echter meer om de beleving dan om daadwerkelijke drukte te gaan.
 
Consulten in de nacht worden gedaan door de SEH in plaats van de huisarts (ervan uitgaande dat dan alleen de echte spoed wordt gezien), de huisarts rijdt ’s nachts alleen nog visites.
(voor 13, tegen 13).

De meningen zijn verdeeld. Een aantal aanwezigen oppert juist om de visites in de nacht te stoppen, omdat vele daarvan eindigen in ambulancevervoer. 

Om de instroom te beperken, moet een eigen bijdrage voor de HAP worden ingevoerd.
(voor 8, tegen 18).

Het grootste deel van de patiënten komt uit een gevoel van onrust/emotie naar de HAP. Voorgesteld wordt de patiënten maatschappelijk bewust te maken van de kosten van de ANW-zorg. Een eigen bijdrage lost het probleem van de aanloop in de ANW niet op.

Boven de 60 jaar hoeven huisartsen geen nachtdiensten meer te doen (dit geldt ook voor zwangeren). Het aantal diensturen blijft wel gelijk.
(voor 12, tegen 14).


Extra vraag:
Wie is er voor ontkoppeling van dagzorg en ANW-zorg (naar Engels systeem)?
(voor 20, tegen 6).

Een voordeel van ontkoppeling van de dag- en ANW-zorg is dat de huisarts zelf kan onderhandelen over tarieven voor deze zorg. In de contracten met de zorgverzekeraar is opgenomen dat een huisarts fit, fris en fruitig aan een dienst dient te beginnen. Huisartsen zijn vooral teleurgesteld in de tarieven voor de nachtdiensten.

 

[Portefeuillehouder: Lisette Snel]