AVG: Het afsluiten van verwerkersovereenkomsten

 
Wanneer u persoonsgegevens laat verwerken door andere verwerkers, moet u hierover afspraken vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan uw HIS-leverancier, IT-leverancier of salarisadministratie (als die is uitbesteed aan derden). Het vastleggen van afspraken moet dus met iedereen die geen medewerker of ingehuurd personeel is en die toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Deze specifieke afspraken kunnen in een aparte overeenkomst, een zogenoemde verwerkersovereenkomst, of in een bestaande overeenkomst worden opgenomen.
In de praktijk zult u deze verwerkersovereenkomsten waarschijnlijk van uw leveranciers krijgen. Zorgdomein heeft er al een verspreid. Mogelijk heeft uw HIS-leverancier dat ook al gedaan. U kunt de LHV website raadplegen of een aan u voorgelegde overeenkomst laten toetsen door de LHV.