AVG: Het – indien nodig – aanstellen van een functionaris Gegevensbescherming

 
Bij grootschalige gegevensverwerking of bij aansluiting op een elektronisch netwerk waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden met een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld LSP of DRS), moet de zorgaanbieder ook een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanstellen. Over de vraag wat grootschalige verwerking is, bestaat nog veel onduidelijkheid. Het hangt af van de omvang van de organisatie. De LHV is al enige tijd in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voor huisartsen nodig is of niet. Er is op het moment van deze nieuwsbrief nog steeds geen helderheid. De LHV zet in op de gedachte dat een FG niet noodzakelijk is. Wij adviseren de huisartsen terughoudend te zijn bij het aanstellen van zo’n functionaris.