AVG: Het publiceren van een privacyverklaring

 
Onder de AVG heeft u een informatieplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring de meest handige manier om hieraan te voldoen. Patiënten hebben onder meer het recht hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen.

Op de LHV-website leest u hoe u dit het beste vorm en inhoud kunt geven. Daar staat ook een voorbeeld dat u kunt gebruiken voor uw eigen situatie.
Patiënten kunnen vragen hun gegevens te verwijderen, maar daar hoeft u niet zonder meer aan te voldoen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u de regeling voor verwijdering van gegevens uit medische dossiers.