Belangrijke peiling (2 minuten): ‘De eventuele rol van huisartsen bij de COVID-19 vaccinaties’

 
Voortdurend gaat het in het nieuws over mogelijke COVID-19-vaccins en wanneer die op de markt zouden kunnen zijn. Vanuit de overheid wordt nu vooruit gekeken naar het organiseren van de vaccinaties, voor als dit het geval is. Omdat er naar verwachting niet (meteen) voldoende vaccins zijn voor alle Nederlanders, zullen bepaalde leeftijdsgroepen dan wel mensen met medische indicatie voorrang krijgen bij het vaccineren. Het selecteren van deze groepen patiënten kan in de huidige situatie alleen door de huisarts gebeuren (net als voor de griep- & pneumokokkenvaccinaties). Het ministerie van VWS heeft in dit kader de LHV benaderd, net als onder andere de GGD’en.

De LHV is in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over onder andere de aard, beschikbaarheid en doelgroep van de vaccinaties. Op dit moment zijn de gesprekken nog niet verder gegaan dan dat. Als er meer duidelijkheid is, kan gesproken worden over mogelijke rolverdeling (in selecteren en vaccineren) en randvoorwaarden. Daarbij worden ook de ervaringen vanuit de huidige griep- en pneumokokkenvaccinaties, onder de anderhalve meter maatregelen, meegenomen. 

Besluitvorming over een eventuele rol (en welke rol) van huisartsen bij de COVID-19-vaccinaties vindt plaats in de LHV Ledenraad op 24 november a.s.

Als kringbestuur vinden we het erg belangrijk om van de collega’s in onze kringregio te weten hoe zij tegen de COVID-19-vaccinaties aankijken. Zien jullie een rol voor de huisarts, en waarom wel of niet?

We ontvangen graag uw mening via deze korte vragenlijst voor 17 november 12.00 uur (invullen kost u ongeveer 2 minuten).