Bent u aangesloten bij een klachten- en geschilleninstantie?

 
Bent u aangesloten bij een klachten- en geschilleninstantie?
Per 1 januari 2017 is aansluiting bij een klachten- en geschilleninstantie verplicht voor iedere huisarts. Bent u al bij een instantie aangesloten?

Met de komst van de WKKGZ is aansluiting bij de SKHNN komen te vervallen. De SKHNN is per 31 december 2017 formeel opgeheven.  

Aansluiting klachten- en geschilleninstantie
Wij adviseren u te controleren of u zich heeft aangesloten bij een van de klachten- en geschilleninstanties: de SKGE of de DOKH.

Check uw praktijkwebsite
Diverse praktijken verwijzen op hun praktijkwebsite voor de afhandeling van klachten naar de SKHNN. Wij adviseren u uw website te controleren en te verwijzen naar de juiste instantie.