Bericht voor Medicom gebruikers

 
Door verschillende leden werden wij geattendeerd op de door Pharmapartners voorgestelde tarief verhoging als gevolg van het wijzigen van de rekennorm. Onderstaande tekst kunt u richting Pharmapartners gebruiken om hierover uw ongenoegen kenbaar te maken.

In onze regio kunt u de heer F. Mulder (accountmanager) benaderen via email: Freddy.mulder@pharmapartners.nl.

 “Geachte heer Mulder,

Met verbazing heb ik kennisgenomen van de prijsverhoging die u ons oplegt als gevolg van een andere rekennorm. U baseert zich daarbij op een aangepaste rekennorm die de NZa hanteert bij de berekening van tarieven voor huisartsenzorg. Deze rekennorm is indertijd verlaagd van 2.350 naar 2.168, maar dat heeft niet geleid tot een verhoging van de tarieven. Bovendien is het een rekennorm, maar geen weergave van de daadwerkelijke praktijkomvang. 

Door deze rekennorm te hanteren legt u ons een prijsverhoging op van 8% zonder dat daar meer dienstverlening tegenover staat. Ongepast en ik verzoek u dan ook dringend om hierover in overleg te treden met de Landelijke Huisartsen Vereniging, te benaderen via mevrouw Patricia Brands, regiomanager LHV bureau Zuidwest-Nederland, telefoon 0162 – 408200”.