Besturen Charis, HCF, HRZ, LHV-kring en Medrie: verbinden is versterken

 
Besturen Charis, HCF, HRZ, LHV-kring en Medrie: verbinden is versterken
In een onlangs gehouden overleg tussen de huisartsenorganisaties in onze regio, hebben de besturen van de huisartsenverenigingen (HRZ, LHV-kring), de coöperaties (Charis, HCF) en Medrie vastgesteld elkaar ten behoeve van de organisatie en ondersteuning van de huisarts nodig te hebben.

 

Bij het innemen van standpunten of inzet op overlappende dossiers is vroegtijdige afstemming vaak mogelijk en gewenst. Ook de afstemming in communicatie is zinvol, zo constateren de huisartsbestuurders. Het idee toe te werken naar één gemeenschappelijk aanspreekpunt voor de huisartsen is voor nu nog een stap te ver. Wel zullen de besturen – om te beginnen in Haweb – zorgen voor een helder overzicht van wie wat doet, ook om te voorkomen dat dossiers suboptimaal behartigd worden. 

 

De besturen zien deze stap naar meer onderlinge verbinding als wezenlijk in het bijdragen aan goede huisartsenzorg in onze regio.