Bestuursvernieuwing en voordelen wagro in de regio

 
Bestuursvernieuwing en voordelen wagro in de regio
De wagro in onze regio bestaat nu zes jaar en groeit nog steeds! Mede door de huisartsenopleiding in Zwolle sluiten meer jonge waarnemers zich in onze regio aan. Samen met de hidha’s en aiossen zit het aantal leden inmiddels rond de tachtig.

Het nieuwe wagro-bestuur:

V.l.n.r.: Diane van der Kubbe, Marieke Zijlstra, Daniëlle van der Veen, Gerdine van Kooten en Inge Groot.

Wat biedt de wagro?
Als verbindende factor voor de startende en al wat langer functionerende waarnemer organiseert de wagro onder meer nascholingen, die zeer goed worden bezocht en zelfs regelmatig zijn volgeboekt. Via waarnemerslijstzwolle@outlook.com kunnen praktijkhouders en waarnemers elkaar bereiken voor het invullen van vacatures op korte en langere termijn. Inge Groot vertegenwoordigt de wagro in de B&K Zwolle. Ook organiseert de wagro intervisiegroepen en probeert het wagro-bestuur waarnemers bij de ALV van de LHV-kring te betrekken.

 

Bestuursvernieuwing
Komend half jaar treed Lisette Snel-Hamersma af als wagro-bestuurslid. Diane van der Kubbe vult haar plaats in, zij pakt haar nieuwe rol met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid op. In het regionale LHV-bestuur behoudt Lisette de wagro-portefeuille, zodat we de lijnen kort kunnen houden. Immers: als regionaal LHV-bestuur zijn wij er ook voor de waarnemers in de regio!

 

 

Portefeuillehouder: Lisette Snel-Hamersma