Bijeenkomsten Financiering Huisartsenzorg 2016

 
Meer weten over de financiering van de huisartsenzorg, zodat u adequaat kunt inspelen op de bekostigingssystematiek? Meld u dan aan voor een van de regiobijeenkomsten. Experts vanuit de LHV gaan in op de gevolgen van de bekostiging voor uw praktijkvoering, zowel op administratief, financieel als medisch gebied.

Inhoud workshop
De huisartsenzorg nam in 2015 de eerste stap naar een nieuw bekostigingsmodel, dat in 2016 verder wordt doorgezet. Idee achter de nieuwe systematiek is dat de bekostiging meer ruimte biedt voor resultaatbeloning, innovatie en multidisciplinaire ketenzorg. Wat betekenen de veranderingen voor uw praktijkvoering? Tijdens de regiobijeenkomsten krijgt u uitgebreide uitleg. De bijeenkomsten zijn gratis en alleen toegankelijk voor leden van de LHV.

Data/locatie bijeenkomsten:
Voor de bijeenkomsten op 24 november in Zwolle en 25 november in Assen is nog een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Elders in het land worden deze bijeenkomsten ook georganiseerd. Op de LHV website vindt u nadere informatie over deze bijeenkomsten.

Aanmelden:
Aanmelden voor één van de financieringsbijeenkomst kan via de website.