Borging Regionale Huisartsen (BRH) steeds zichtbaarder o.a. op het NHG congres en op de televisie!

 
Het platform BRH houdt zich bezig met de ontwikkelingen omtrent opvolgingsproblemen in de huisartsenpraktijk.

Op het NHG-congres op 19 november jl. was de BRH vertegenwoordigd op een van de stands. Hierdoor hebben we aan veel belangstellenden kunnen uitleggen waar we ons voor inzetten. Daarnaast heeft onze kringvoorzitter, Loes Bruintjes, een televisie-interview gegeven aan RTV-Oost, om ook via deze weg de ontwikkelingen omtrent opvolging bekendheid te geven. De BRH hoopt o.a. via deze acties meer aandacht te krijgen voor de problematiek.