Commissie Ouderenzorg krijgt vervolgopdracht

Edward Knol, algemeen bestuurslid
 
 

De Commissie Ouderenzorg heeft haar beleidsadvies afgerond en is nu gevraagd scholing en werkafspraken te ontwikkelen en de Kringachterban te blijven informeren over actualiteit in de ouderenzorg. Het Beleidsadviesdocument Ouderenzorg is vanaf nu openbaar en beschikbaar op de website. In het advies schetst de commissie de huidige situatie, trends en een toekomstvisie ouderenzorg met daarin een pleidooi voor regie bij de huisarts, de implementatie van POH-ouderen, het investeren in een goede samenwerking met o.a. specialisten ouderengeneeskunde en een oproep tot het opleiden van meer kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. De ouderencommissie heeft een concept module complexe ouderenzorg ontwikkeld voor de huisartsenpraktijk en de kring gaat onderzoeken wat de financieringsopties zijn voor deze module.

Het kringbestuur bedankt en complimenteert de commissie met het resultaat en vraagt de commissieleden een vervolgstap te zetten. De nieuwe taakstelling is: ontwikkelen en faciliteren van scholing, afstemming en zo mogelijk komen tot werkafspraken met specialisten ouderengeneeskunde, invulling en begrenzing van de consultatiefunctie kaderarts ouderenzorg, en het voortzetten van communicatie naar de huisartsen binnen de Kring over actuele ontwikkelingen.
De interregionale commissie ouderenzorg werkt voor de Kringen Drenthe en Zwolle/Flevoland. Onze Kring is hierin vertegenwoordigd door de huisartsen Dieter Boswijk (Dedemsvaart), Boudewijn Lintermans (Dronten), Joke Schmitz-Pruim (Zwolle), en Roelf Sikkema (Zwolle).