Contracten 2020: vul uiterlijk 15 januari de NZa-enquête in + update afspraken huisartsencontract Zilveren Kruis

 
Ben je tevreden over je huisartsencontract? Biedt dit contract je meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Of jouw zorgverzekeraar deze afspraken is nagekomen, dat toetst de Nederlandse Zorgautoriteit via deze enquête.

Jouw mening is hierbij heel belangrijk.
De enquête* kun je uiterlijk woensdag 15 januari online invullen en opsturen naar de NZa.

De LHV roept gevestigde huisartsen op om de enquête vooral in te vullen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt je input om te weten te komen hoe de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn vertaald naar de contracten voor 2020. Als resultaten achterwege blijven dan kan de LHV met deze monitoring actie eisen om de afspraken na te komen!

Meedoen kost ongeveer 20 minuten en je kunt de resultaten tussentijds opslaan.
* De enquête is op maandag 6 januari 2020 aangepast door de NZa met een verbeterde routering: er zijn vragen uitgesloten als die niet van toepassing zijn voor jou als huisarts. Ook heeft de NZa de optie ‘weet ik niet’ bij enkele vragen toegevoegd zodat het nu mogelijk is de vragenlijst af te ronden als je een vraag niet kunt beantwoorden.

 

Update afspraken huisartsencontract Zilveren Kruis
In onze nieuwsflits van 20 december jl. informeerden we jullie over de ontstane situatie waarbij Zilveren Kruis aanvullende voorwaarden stelt bij de afspraken over extra uren ondersteunend personeel en praktijkmanagement. Op 7 januari jl. heeft het LHV bestuur hierover opnieuw gesproken met de directie van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis blijft van mening dat deze aanvullende voorwaarden nodig zijn. Er is vervolgens wel afgesproken dat:

  • Op basis van een analyse van het gebruik van de extra uren voor ondersteunend personeel (3,25 uur per normpraktijk) wordt bezien in hoeverre dit gebruik zich verhoudt tot de afgesproken inzet van de groeiruimte. Indien hieruit blijkt dat de bedoeling van de afspraak (versterking basisteam huisarts) niet gerealiseerd wordt, gaan Zilveren Kruis en LHV in gesprek over mogelijkheden om dit alsnog te bereiken in 2020 en/of 2021.
  • Richting 2021 worden de kwaliteitseisen voor de praktijkmanager opnieuw gewogen. Hierbij betrekt Zilveren Kruis de onlangs door de beroepsgroep vastgestelde praktijkprofielen (onderdeel van de Cao Huisartsenzorg die loopt van 1 maart 2019 t/m 31 december 2020).

We blijven werken aan een beter huisartsencontract. De afgelopen drie jaar hebben we bij Zilveren Kruis, namens jullie, voortdurend aandacht gevraagd voor uitbreiding van het praktijkteam op een kostendekkende manier. Dit blijft dan ook onze inzet bij de komende gesprekken. Zodra er nieuws is, zullen wij jullie daarover informeren. Jullie vragen en signalen blijven we uiteraard graag ontvangen.