Contributie 2021 LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Contributie 2021 LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
Tijdens de algemene ledenvergaderingen op 2 november (regio Vechtdal), 3 november (regio Zwolle) en 17 november (regio Flevo) vorig jaar is de kringcontributie voor 2021 vastgesteld.

Gelijk aan voorgaande jaren is de contributie via omrekenfactoren tot stand gekomen. Het maximale bedrag aan contributie voor de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal bedraagt voor 2021 € 391,00.

Het exacte bedrag aan kringcontributie in uw situatie vindt u hier.         

Op korte termijn ontvangt u via de LHV automatisch de factuur voor 2021, voor zowel de LHV- als de LHV-kringcontributie.

Portefeuillehouder: Lenneke van Montfort