De afhandeling van S3 en doelmatig voorschrijven

 
De afhandeling van S3 en doelmatig voorschrijven
Huisartsen hebben eind augustus van Zilveren Kruis een brief ontvangen met daarin informatie over doelmatig voorschrijven en de laatste compensatiemaatregel van Zilveren Kruis. Een toelichting.

Afhandeling S3
Zilveren Kruis heeft eind vorig jaar laten weten dat ze de huisartsen zullen compenseren voor schokeffecten na invoering van de nieuwe bekostiging. Wat daarna nog over zou blijven van het budgettair kader huisartsen van Zilveren Kruis, zou verdeeld worden als een toeslag op de uitkering voor doelmatig voorschrijven. De toeslag waarvan in de brief van 24 augustus sprake is – 55 eurocent per verzekerde van Zilveren Kruis – is de laatste uitbetaling van S3 van Zilveren Kruis over 2015. U kunt het hele compensatiebeleid van Zilveren Kruis nalezen op https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/nieuws/huisartsen/Paginas/compensatieregeling-huisartsen.aspx.

Doelmatig voorschrijven
In de brief van 24 augustus informeert Zilveren Kruis u ook over de behaalde somscore van doelmatig voorschrijven en het tarief dat u kunt declareren. U kunt dat dus verhogen met de toeslag van 0,55. Al langer geven huisartsen aan dat de cijfers van Vektis over doelmatig voorschrijven niet kloppen. U kunt uw cijfers en de Vektisscore vergelijken via de Calculus tool of de LHV-Rekenhulp. Als uw cijfers afwijken van de door Zilveren Kruis aangeleverde cijfers, adviseren wij u Zilveren Kruis een brief te sturen met een verzoek tot aanpassing.
 
Doelmatig voorschrijven nieuwe stijl
In juli heeft Zilveren Kruis het beleid voor doelmatig voorschrijven 2017 gepresenteerd. Het beleid zal gebaseerd worden op voorschrijfgegevens uit het HIS en niet langer op de aflevergegevens van Vektis. Zilveren Kruis streeft naar één indicator. Op dit moment vindt overleg plaats over de nadere invulling daarvan. Het streven is per 1 januari 2017 een nieuwe methodiek te kunnen inzetten, die op 1 november 2017 bekend moet zijn. Het kringbestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet middels het zevenkringenoverleg, het overleg van alle kringen waar Zilveren Kruis de dominante verzekeraar is.

(Auteur: Astrid Jansen Holleboom)