De GGZ: stand van zaken

 
De GGZ: stand van zaken
Als huisarts krijgt u vaker dan voorheen te maken met GGZ-problematiek. Dit heeft onder meer te maken met de uitvoering van afspraken over beddenreductie in de GGZ. U beschikt dan wel over een POH-GGZ, maar de financiële ruimte vanuit de overheid is beperkt.

Onlangs is er een landelijke inventarisatie gehouden waaruit blijkt dat de wachttijden voor intramurale opname extreem hoog zijn, maar ook dat de ontwikkeling van ambulante voorzieningen niet snel genoeg verloopt. Daarbij moet u denken aan interventieteams (FACT-teams) of In House Treatments. Wat gebeurt er nu met deze problematiek?

De wachttijden zijn onderwerp van onderzoek door VWS en NZA. De NZA is bezig met een marktscan, die volgens het laatste bericht van de minister in de zomer zal verschijnen. Het is afwachten wat die ons brengt, maar hopelijk zullen hieruit voortvloeiende maatregelen snel effect hebben. De LHV voert regelmatig overleg met veldpartijen over problematiek in de GGZ en afspraken over de te hanteren werkwijze. Onlangs zijn de verwijsafspraken vereenvoudigd. Informatie daarover vindt u hier.

In de komende jaren zal het Zorginstituut een onderzoek inzetten naar zinnige en zuinige GGZ. Na een startconferentie in januari 2017 is de thematiek geïnventariseerd. In mei wordt vastgesteld welke onderwerpen als eerste worden uitgewerkt. Ook de GGZ in de huisartsenpraktijk komt aan bod. Op de site van het Zorginstituut vindt u hierover meer informatie en de tijdlijn. Het doel is om vast te stellen waar verbeteringen in het stelsel kunnen worden aangebracht. Kernwoorden zijn passende zorg en minimale kosten.

Los van het programma van het Zorginstituut is er al een onderzoek naar de werkzaamheden van de POH-GGZ gestart door het Trimbos-instituut. Hierbij worden verschillende aspecten geraakt, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de POH-GGZ online trainingen te laten begeleiden.
De GGZ is nog steeds flink in beweging. Binnenkort zal de LHV een GGZ-enquête uitzetten om van u te horen waar de knelpunten het grootst zijn. We hopen dat u de moeite zult nemen de enquête in te vullen.