In de picture: opvolgingsproblematiek

 
In de picture: opvolgingsproblematiek
Inmiddels zijn de problemen rond opvolgingsproblematiek in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal sterk merkbaar. Vanuit verschillende hoeken luiden noodkreten, die niet aan ons voorbijgaan. Er zijn al diverse campagnes rond het thema gestart, waarin ook Medrie fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner.

Expeditie Huisarts Vechtdal
Expeditie Huisarts Vechtdal heeft zowel landelijk als regionaal veel aandacht getrokken. In dit project zijn drie huisartsen uit de regio Vechtdal een reclamecampagne gestart, compleet met website, filmpje en inzet van social media. De campagne heeft maar één doel: opvolgers en collega’s werven. Een mooi voorbeeld met hopelijk groot succes.

Bijeenkomsten en werkbezoek Ella Kalsbeek
In de regio Hardenberg hebben verschillende bijeenkomsten rond opvolgingsproblematiek plaatsgevonden in samenwerking met Medrie en de huisartsen. Dit heeft al een aantal mooie ideeën opgeleverd. Daarnaast heeft LHV-voorzitter Ella Kalsbeek een werkbezoek aan Gramsbergen gebracht, waar de druk rond opvolging hoog is. De huisartsen konden hun verhaal goed kwijt en merkten op dat Ella goed op de hoogte was. Wellicht kan de regio Vechtdal als voorbeeld worden meegenomen in de lobby naar VWS en ZN.

Starters-stoppersbijeenkomst wagro op 5 juni
Op 5 juni organiseert de wagro in samenwerking met het kringbestuur een bijeenkomst voor starters en stoppers, waarin tal van aspecten in het kader van praktijkovername en opvolging aan bod zullen komen. De bedoeling is dat een aantal praktijkhouders hun praktijk met een filmpje presenteren. Ook zal er gebrainstormd worden over de vraag ‘hoe ziet de toekomst in huisartsenland eruit en waar kunnen we elkaar in vinden?’ Nadere informatie volgt binnenkort.

Portefeuillehouders: Astrid Jansen Holleboom en Lisette Snel-Hamersma