De praktijk in de praktijk – hoe een leek een dagje meelopen ervaart

 
De praktijk in de praktijk – hoe een leek een dagje meelopen ervaart
Het is acht uur ‘s morgens als ik me meld bij de assistente. Ze zwaait de deur voor me open. Als communicatie-ondersteuner van het kringbestuur – zonder medische achtergrond – loop ik een dag mee met een van de bestuurders-huisartsen om te proeven van de praktijk in de praktijk.

Koffie en een toelichting op de dagindeling en werkzaamheden, daar beginnen we mee. Ik ben algauw onder de indruk van de dynamiek die ik ervaar. De secretaresses, de stagiaire, de praktijkondersteuner en de waarnemer – ieder kent z’n taak en is druk in de weer. Het eerste consult staat gepland voor half negen. Ik vind het bijzonder dat geen van de patiënten het een probleem vindt dat ik vandaag meekijk tijdens het spreekuur. Ik ben ook bij twee afspraken van de praktijkondersteuner, ga mee op visite en neem alles in me op. Ik zie hoe na elk consult dossiers op de pc worden bijgewerkt en andere administratieve handelingen worden verricht. Hoe verwijzingen worden aangevraagd, labformulieren ingevuld.

Ik kijk en observeer. En besef dat – hoe anders deze wereld ook is dan die van mijn eigen vakgebied – er een grote gemeenschappelijke deler is: interpersoonlijke communicatie. Ik zie hoe de arts weloverwogen communiceert. Zakelijk met collega-zorgverleners als de randvoorwaarden voor een deze week geplande euthanasie moeten worden geregeld, uitleggend, open en empathisch in de communicatie naar de patiënt. Mooi – ook vanuit mijn eigen vakgebied – om te zien wat woorden kunnen doen. Waar een van de patiënten aangeeft zenuwachtig te zijn geworden door de boodschap van de waarnemend huisarts over te hoge waarden in het bloed, stelt haar eigen huisarts haar met precies dezelfde boodschap maar andere bewoordingen gerust.

Aan het eind van de dag krijg ik als kers op de taart de hectiek van de griepvaccinatie nog mee. Met veel indrukken rij ik terug naar huis. Ik kan me na vandaag alles voorstellen bij de hoge werkdruk die een huisarts moet ervaren. Maar ik weet zeker dat de patiënten die ‘mijn huisarts’ vandaag heeft gezien, van die hoge werkdruk niets hebben gemerkt. En dat zegt veel over de arts en de praktijk die ik heel even van dichtbij mocht ervaren.

(Auteur: Arianne de Ruiter)