De voorzitterskolom: Crisisregeling en vrije huisartsenkeuze (Han Mulder)

 
 

Beste leden van Kring Zwolle/Flevoland/Vechtdal,

Voorafgaand aan de kring ledenvergadering heeft afgelopen week een zeer succesvolle declaratieavond plaatsgevonden. Huisartsen en doktersassistentes streden om de eer wie het best volgens de regels kon declareren. Geholpen met de nieuwe declaratiewijzer van de LHV bleken er voor velen toch enkele verrassende leerpunten. De ledenvergadering liet goede jaarcijfers zien en het jaarverslag stond vol met activiteiten die u, gezien de bezoekcijfers, goed waardeerde. Ook is het ledental gelijk gebleven in tegenstelling tot andere geluiden. Verder maakte de kringen in de Achmea gebieden zich nogal zorgen over de stap van Achmea om de logistiek rondom crisisopnamen weer volledig bij de huisarts neer te leggen. Oude tijden zouden weer herleven waarbij de huisarts de hele regio zou moeten afbellen om een plekje voor een zorgbehoeftige patiënt te vinden, de zogenaamde crisisplek. Gelukkig wordt deze soep minder heet gegeten na overleg met Achmea. De zorginstelling waar u de patiënt aanmeldt wordt weer probleemhouder, zoals het tot voor kort ook ging. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.

Tenslotte is er in deze periode de landelijke LHV Ledenraad geweest. Hier werden de contouren van het nieuwe convenant besproken onder andere met uw input. Ook werd de systematiek rondom de ZZP/VPT classificaties en de verantwoordelijkheid van de huisarts besproken. De gedachte hierbij is dat de grens bij ZZP 5 moet gaan liggen: het punt vanwaar u ook intensieve zorg kunt gaan declareren. Hierover later meer. Verder volgde een discussie rondom de kwestie artikel 13. VWS wil het wettelijk vastgelegde principe van vrije (huis)artsenkeuze gaan aanpakken. Hierdoor verliest de basisverzekerde patiënt het recht naar artsen van eigen keuze te gaan. Als bestuur van onze regio vinden wij dit een forse aantasting van de basale rechten van de patiënt. Mede omdat juist de basisverzekerde patiënten de kwetsbaren uit de patiëntenpopulatie zijn. Hierin worden wij gesteund door meerdere andere kringen. De discussie met het landelijk bestuur zal gaan over hoe hard en publiekelijk wij als huisartsen hier een standpunt over gaan innemen. We houden u op de hoogte. Lees hierover ook het blog van Harmke Bruins-Slot.

Volg ons op twitter!