De voorzitterskolom: Inschrijftarief verlaagd en mandaat van de LSP

 
Beste leden, In de laatste maand van het jaar werden we verrast door een volatiel inschrijftarief. Eerst maakte de NZa een tarief bekend dat fors was gestegen t.o.v. vorig jaar om vervolgens enkele weken later te praten over een korting. Blij gemaakt met de bekende dode mus?

De reden was het niet halen van de medicatiedoelstelling volgens VWS. Aan de Zwolse regio heeft dit overigens niet gelegen. Als iedereen had voorgeschreven zoals in ons gebied, dan was de korting achterwege gebleven. 

Op de landelijke kaart (zie boven) is ons kringgebied diep groen gekleurd, waarbij opvalt dat met name de zuidelijke delen van het land diep rood zijn gekleurd. Het zal wel met de warme zuidelijke omgangsvormen te maken hebben. Hoge kwaliteit in onze regio dus, zoals overigens op meerdere vlakken. (Bijvoorbeeld diabetes ketenzorg scoort ook zeer hoog).

Tijdens de afgelopen maanden werd de nieuwe focus van het medicatiedoelstelling duidelijk, aangezien op het gebied van de omzet van spécialité naar generiek niet zo heel veel meer valt te halen. Het nieuwe toverwoord gaat worden: Multi-source geneesmiddelen. Collega-bestuurder Tichelaar zal dit verder in deze nieuwsbrief uitleggen.

Dit is overigens niet het enige dat de komende maanden gaat spelen. Naast de jeugdzorg en de nieuwe bekostiging huisartsenzorg en de Artikel 13 discussie, zal ook de evaluatie van het LSP in februari gaan plaatsvinden. Met betrekking tot deze laatste lijkt er een discussie ontstaan over de inhoud van het eerder verleende mandaat door de LHV-Ledenraad m.b.t. de doorgang van het LSP. Voor de duidelijkheid nogmaals de 3 gemaakte afspraken over wat er via het LSP mag worden uitgewisseld volgens het eerder gesloten LSP mandaat:

  • Uitwisseling van de professionele samenvatting voor de HAP
  • Het huisarts retourbericht vanuit de HAP 
  • Overzicht medicatiegegevens inclusief Allergie en Contra-indicatie.

 Uitbreiding van uitwisseling verder dan de 3 bovenstaande punten verhoudt zich niet met het mandaat zoals dat door de Ledenraad (en de patiënt in het opt-in formulier) is gegeven. Tijdens de evaluatie in februari zal dit met de convenantpartners dan ook opnieuw worden besproken.

Volgende keer meer over dit en de andere onderwerpen. Tenslotte rest mij, voor zover u niet bij de nieuwjaarsbijeenkomst bent geweest, u alsnog een prachtig 2014 te wensen.


Met vriendelijke groet,
Han Mulder, voorzitter

Volg ons op twitter!