De voorzitterskolom: LHV spreekt zich ondubbelzinnig uit tegen geplande aantasting vrije huisartsenkeuze (Han Mulder)

 
Beste leden, Het LHV Bestuur en de Ledenraad heeft de motie van de kring Zwolle/Flevoland/Vechtdal omarmd waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat de LHV als organisatie officieel het standpunt inneemt dat zij tegen aantasting van de vrije huisartsenkeuze is, wat nu door een wetsvoorstel van de minister wordt bedreigd.

Zie mijn artikel in de NRC van 17 mei 2013. Deze zogenaamde Artikel 13 wijziging heeft forse gevolgen voor het curatieve stelsel zoals we dat nu kennen.

Kern van de motie en het standpunt zijn de volgende overwegingen

De voorgestelde verandering van artikel 13 van de zorgverzekeringswet betekent dat:

  • De naturaverzekerde zijn primaire keuzevrijheid van huisarts verliest;
  • De huisarts in het geheel geen vergoeding meer krijgt voor handelingen bij een patiënt als hij geen contract met de verzekeraar van deze patiënt heeft getekend. Ook geen inschrijf- of consulttarief in tegenstelling tot de huidige situatie.

Dit ten gevolge heeft dat:

  • Er gedwongen winkelnering is voor de naturaverzekerde patiënt in al zijn kwetsbaarheid;
  • Er een onevenredig grote macht bij de verzekeraars t.o.v. de huisartsen komt te liggen;
  • Innovaties en patiëntemancipatie in de zorg zullen belemmeren. Niet patiënt, maar verzekeraar kiest naar welke dokter/instantie iemand mag.

Met de omarming van de motie is nu duidelijk waar de LHV als gehele organisatie voor staat. Het LHV Bestuur wordt met deze motie opgedragen om zichtbaar in gesprek te gaan met politieke partijen en andere stakeholders om gezamenlijk een actieve lobby te vormen en uit te dragen dat zij tegen deze ontwikkeling is.

Hiermee gaat de LHV een forse stap verder dan het bekritiseerde KNMG standpunt. In dit standpunt werd geuit dat men “verheugd” was met het niet doorgaan van een ander deel van de wetswijziging en daarbij de aantasting van de vrije artsenkeuze voor lief nam. Onbegrijpelijk.

Het is een goede zaak dat er nu vanuit de LHV volledige helderheid is over dit standpunt aangezien de politieke strijd omtrent het wetsvoorstel pas echt gaat beginnen. Het onderwerp zal de komende maanden in de vaste Kamercommissie voor VWS worden behandeld en daarna hopelijk plenair in de Tweede Kamer. De LHV gaat nu, ondubbelzinnig als gehele organisatie, STAAN voor de vrije huisartsenkeuze, ongeacht welke verzekeringsvorm een patiënt heeft. We komen hier zeker nog op terug.

Met vriendelijke groet,
Han Mulder, voorzitter