De vraag van vandaag

Kortdurend eerstelijns verblijf en de huisarts
 
In 2015 en 2016 bestaat de subsidieregeling kortdurend eerstelijnsverblijf. Als een patiënt van u hier gebruik van maakt, maar buiten uw werkgebied, moet u de patiënt dan uitschrijven? En een collega dan de patiënt inschrijven in zijn praktijk? Deze vraag werd onlangs aan het LHV bureau voorgelegd.

Het kortdurend eerstelijnsverblijf wordt ingezet voor thuiswonenden om noodzakelijk herstel te bevorderen buiten een tweedelijnsinstelling om. Het is de bedoeling dat de patiënt weer naar huis terugkeert na herstel. Het verblijf wordt dan ook beperkt tot drie maanden. Alleen bij hoge uitzondering kan en tweede periode van drie maanden worden aangevraagd. Het verblijf moet worden aangevraagd bij het CIZ, omdat de regeling een subsidieregeling is onder de WLZ. Voor de details kunt u deze link raadplegen.

Omdat de periode maximaal drie maanden duurt, is het onnodig de patiënt uit uw praktijk uit te schrijven, als de opname buiten uw werkgebied valt. Uw collega zou ten hoogste één maal het inschrijftarief kunnen declareren, maar u zou beiden op korte termijn een patiënt moeten uitschrijven en inschrijven. Dat is administratieve ballast. De huisarts die de patiënt in deze gevallen tijdelijk bezoekt, kan hiervoor het passantentarief declareren.