De vraag van vandaag

 
De vraag van vandaag
In de afgelopen jaren is het LSP ingevoerd en zijn er veel richtlijnen ingevoerd rond medicatieveiligheid. Vooral de beschikbaarheid van het medicatiedossier in de zorgketen heeft veel aandacht gekregen. Maar een keten is alleen sluitend als alle betrokkenen meewerken. Wie is verantwoordelijk als de keten niet functioneert, bijvoorbeeld tijdens ANW-diensten? Denk aan de huisartsenpost die constateert dat er geen medicatiegegevens zijn vrijgegeven door de huisarts. En aan de patiënt die aangeeft dat dit ook nooit aan hem gevraagd is.

Het antwoord vindt u in onderstaande toelichting, die met juristen is afgestemd.

In dit voorbeeld is de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens’ van toepassing. In deze richtlijn staat dat zorgverleners ervoor moeten zorgen dat het actuele medicatieoverzicht in de keten bekend en opvraagbaar is. Ook de ontvangende partij, in dit geval de huisartsenpost, heeft zijn eigen verantwoording (onderzoeksplicht), maar dat ontslaat de voorliggende partij in de keten niet van haar plicht. Voor apotheekhoudende huisartsen geldt daarnaast dat in 2013 de beschikbaarheid van een medicatie-overzicht bij ANW-diensten expliciet als norm is benoemd door de IGZ.

Als de keten niet functioneert, dan zal de rechter dit in geval van schade voor de patiënt meewegen. Is er schade voor de patiënt, dan wordt er onderzocht in hoeverre de zorgverlener heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Stuit men hierbij op een zorgverlener die bewust weigert om de medicatiegegevens beschikbaar te stellen, dan is deze zorgverlener medeverantwoordelijk. Of beide zorgverleners aansprakelijk zijn of een van beiden, moet worden vastgesteld door de rechter.

Het kringbestuur vraagt graag aandacht voor ieders verantwoordelijkheid om ernst te maken met het beschikbaar stellen van medicatie-informatie, mits de patiënt hiervoor toestemming geeft.

(Auteur: Anne Driessen)


Regelmatig leggen collega-huisartsen vragen voor aan het LHV-bureau. Voor de ‘vraag van vandaag' kiezen we in elke nieuwsbrief een vraag waarvan we denken dat het antwoord voor meer collega's interessant kan zijn. Heeft u ook een vraag? Stel hem via huisartsenkringzfv@lhv.nl. U krijgt altijd antwoord en wellicht wordt uw vraag een volgende keer de 'vraag van vandaag'!