De vraag van vandaag

 
De vraag van vandaag
De afgelopen jaren is er behoorlijk gesneden in het budget van de GGZ. Dit was merkbaar in de eerste lijn. Sinds 2015 is het voor praktijken mogelijk om meer uren inzet POH-GGZ gefinancierd te krijgen. Maar… het budget blijft hetzelfde. En dat is natuurlijk niet wat we willen – een sigaar uit eigen doos. Steeds meer praktijken hebben bovendien een POH-GGZ Jeugd. Van waaruit wordt die dan gefinancierd?

Bij navraag blijkt dat de meeste praktijken de POH-GGZ Jeugd financieren vanuit de module POH-GGZ. Is dat juist? Nee, als dat zorg voor de jeugd betreft niet vallend onder het huisartsgeneeskundig aanbod. Jeugdzorg valt sinds de transitie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van de verzekeraar. Dit betekent dat de POH-GGZ Jeugd gefinancierd moet worden door de gemeente. Een aantal praktijken is hierover met de gemeente in contact, wat heeft geresulteerd in een (gedeeltelijke) betaling van de POH-GGZ Jeugd door de betreffende gemeente.

Heeft u een POH-GGZ Jeugd die betaald wordt vanuit de module POH-GGZ? Dan adviseren wij u om een gesprek aan te gaan met de gemeente. Laat zien hoe zinvol de POH-GGZ Jeugd is voor uw praktijk. Blijft u de functie bekostigen via de module, dan benadeelt u uiteindelijk uzelf en uw collega’s het volgende jaar, waarin de NZa opnieuw het budget voor de POH-GGZ bepaalt. Heeft u ondersteuning nodig bij de onderhandelingen met uw gemeente? Bel ons of neem contact op via huisartsenkringzfv@lhv.nl. Wij adviseren u graag!

(Auteur: Mark Pul)


Regelmatig leggen collega-huisartsen vragen voor aan het LHV-bureau. Voor de ‘vraag van vandaag' kiezen we in elke nieuwsbrief een vraag waarvan we denken dat het antwoord voor meer collega's interessant kan zijn. Heeft u ook een vraag? Stel hem via huisartsenkringzfv@lhv.nl. U krijgt altijd antwoord en wellicht wordt uw vraag een volgende keer de 'vraag van vandaag'!