De vraag van vandaag: telenefrologie

 
De vraag van vandaag: telenefrologie
Al enkele jaren geeft de overheid hoog op van e-health en de toepassing daarvan. Vaak wordt het geschetst als een mogelijkheid om zorg dichter bij de patiënt te brengen door via de huisarts een specialist te consulteren. De patiënt hoeft dan niet meer naar de specialist. Deze vorm van zorgverlening is het meest duidelijk bij teledermatologie. Teledermatologie wordt sinds 2008 vergoed. Maar hoe zit het nu met telenefrologie?

Hieronder de actuele stand van zaken.

Voor telenefrologie is er geen aparte declaratietitel. Het is dus geen M&I-verrichting, zoals bij teledermatologie het geval is. Maar hiermee is niet alles gezegd. Het is namelijk wel mogelijk via de webapplicatie Zorgdomein specifieke vragen over nierfalen te stellen aan specialisten in het ziekenhuis. Daarmee kan de patiënt een gang naar het ziekenhuis worden bespaard.

Maar om deze mogelijkheid te benutten, zijn verdere afspraken nodig. Natuurlijk moet er eerst contact zijn met een ziekenhuis en een internist-nefroloog die de vragen in behandeling neemt. Via Zorgdomein worden de gegevens en de vraag dan overlegd aan een specialist. Zie ook
http://www.teleconsultatie.nl/specialismen/nefrologie/.

Vanuit patiëntperspectief lijkt dit een prima werkwijze, als dit ook een besparing oplevert voor wat betreft het aantal ziekenhuisbezoeken. Er zit echter wel een addertje onder het gras. Er gaat namelijk altijd een vraag naar een specialist. Dat betekent dat de patiënt daarvoor toch zijn eigen risico moet aanspreken. De specialist wordt betaald uit dit tarief. Of er een extra vergoeding komt voor de huisarts, moet worden onderhandeld met de ziektekostenverzekeraar.  In feite gaat het dus om substitutie, zonder dat daar een structurele vergoeding voor de huisarts tegenover staat.

Advies bij deze vorm van zorgverlening is de voor- en nadelen goed af te wegen.

Regelmatig leggen collega-huisartsen vragen voor aan het LHV-bureau. Voor de ‘vraag van vandaag' kiezen we in elke nieuwsbrief een vraag waarvan we denken dat het antwoord voor meer collega's interessant kan zijn. Heeft u ook een vraag? Stel hem via huisartsenkringzfv@lhv.nl. U krijgt altijd antwoord en wellicht wordt uw vraag een volgende keer de 'vraag van vandaag'!

(Auteur: Anne Driessen)