De wagro boeit, bloeit en groeit!

 
De wagro boeit, bloeit en groeit!
Positief nieuws voor onze regio! De wagro blijft groeien, mede door de aanwas vanuit de huisartsenopleiding in Zwolle. Inmiddels behartigen we de belangen van ruim tachtig waarnemers/hidha's, ‘de praktijkhouders van de toekomst’ in onze regio.

Verbinding
Graag dragen we de boodschap van verbinding uit. Moeten we de kunstmatige scheidslijn van waarnemende en praktijkhoudende huisartsen nog wel aanhouden? Leveren wij immers niet allemaal continuïteit in de dag- en ANW-zorg? Praktijkhoudende artsen komen de waarnemers overal in het werk- en nascholingsveld tegen. Iets om in 2019 verder over na te denken, wellicht …

Wat hebben we dit jaar zoal gedaan?
De vier wagro-nascholingen worden steeds door ruim dertig jonge waarnemers bezocht. We laten het hierbij graag nog eens weten: ook oudere waarnemers die wellicht al een eigen praktijk hebben gehad, zijn op de nascholingen van harte welkom!

Afgelopen jaar waren we als waarnemers vertegenwoordigd in de B&K van Medrie; in 2019 zullen we onze stem inbrengen in de nieuwe Regioraad. Gesprekken met HRZ en Medrie zijn in een vergevorderd stadium.

Wat gaan we doen?
In 2019 besteden we aandacht aan het samenbrengen van startende en stoppende huisartsen. En, zoals hiervoor genoemd, aan de positie van waarnemers in de nieuwe Regioraad. Ook zetten we in op meer aandacht voor de belangen van waarnemers in de regio’s Flevo en Vechtdal.

Wijzigingen wagro-bestuur
Lisette Snel treedt af als bestuurslid (als LHV-kringbestuurslid blijft de wagro haar portefeuille) en draagt het stokje over aan Diane van der Kubbe. Inge Groot is de nieuwe voorzitter.

Ook zin in een bestuurlijke rol binnen de wagro? We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden – een functie in het bestuur is én leuk, én leerzaam, én kost niet veel tijd! Alleen meedenken zonder zitting in het bestuur? Ook daar zijn we blij mee! Meld je aan via wagroZFV@lhv.nl.


Portefeuillehouder: Lisette Snel