Declareren zorgkosten Oekraïense ontheemden – nieuwe regeling per 1 juli 2022

 
Declareren zorgkosten Oekraïense ontheemden – nieuwe regeling per 1 juli 2022
Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Ontheemden met een BSN zijn vanaf 1 augustus te vinden in de verzekeringsgegevens. Declareren van de zorgkosten kan om deze reden dan ook per 1 augustus via Vecozo. Dit geldt voor zorgkosten gemaakt vanaf 1 juli 2022. Voor zorgkosten gemaakt vóór 1 juli 2022 lees je hieronder meer.

Ontheemden zonder BSN en/of niet te vinden in de verzekeringsgegevens?
Als de ontheemde geen BSN heeft of niet te vinden is in de verzekeringsgegevens, komt de geleverde zorg ten laste van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ (SOV). Declareren verloopt via het CAK. De SOV wordt zo spoedig mogelijk gedigitaliseerd en zo mogelijk aangesloten op het declaratiesysteem van zorgaanbieders. De administratieve lasten worden hierdoor lager. Voor het indienen van declaraties hoef je vanaf heden geen melding meer te doen bij het meldpunt onverzekerden.

Ook de zorg die geleverd is tussen 1 maart en 1 juli 2022, moet worden gedeclareerd bij het CAK, en tot onze spijt niet bij de RMO. Voor deze declaraties is geen meldnummer meer nodig. Opgespaarde declaraties kun je gezamenlijk met terugwerkende kracht declareren bij het CAK (waarbij een gedigitaliseerde regeling hopelijk snel ingeregeld is, of nog liever: aangesloten op het reguliere declaratiesysteem). 

Welke zorg en hulpmiddelen worden vergoed?
De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Via deze link vind je een overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw. Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2022 bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming) en bepaalde geneesmiddelen. De regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA).

Meer informatie?
Meer informatie komt deze week beschikbaar in onder meer de landelijke LHV-nieuwsbrief en op de LHV-website op de pagina Vluchtelingen Oekraïne. Ook vind je hier een bijlage met daarin een FAQ over de RMO.

Neneh Blömer, regionaal beleidsmedewerker LHV