Drenthe sluit aan bij Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Vanaf 1 januari 2021 gaan Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal en Achterstandsfonds Drenthe samen verder. Wat betekent dit voor u en uw praktijk in een achterstandswijk?

Achtergrond
In 2019 heeft adviesbureau Zorgvuldig Advies onderzoek gedaan naar de toekomst van de achterstandsfondsen. Met draagvlak van de achterstandsfondsen is gekozen voor een toekomstscenario waarin regionale fondsen blijven bestaan, maar waar meer centrale afstemming in een landelijk coördinatieorgaan zal plaatsvinden. Ook zullen er landelijk meer uniformere kaders komen voor wat betreft de doelen, de governance en de besteding van het geld. Verder zijn er criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden om als fonds bestaansrecht te hebben. Eén van die criteria is dat een fonds een minimaal budget van €100.000 moet hebben. Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal zit daar net iets boven en Achterstandsfonds Drenthe zit er net iets onder. Om die reden is op 17 juni jl. besloten om vanaf het nieuwe jaar samen verder te gaan onder de naam: Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe.

Wat gaat er veranderen?
In principe zult u weinig van de samenvoeging van de fondsen merken. Het fondsbudget zal voor beide kringen gescheiden blijven, zodat ASF-geld bestemd voor huisartsen in de ene kring niet wordt besteed aan projecten in de andere kring. Uiteraard zullen de documenten, bijvoorbeeld het reglement en het aanvraagformulier, wel op de samenvoeging worden aangepast. Zodra deze documenten gereed zijn, ontvangt u hierover bericht.

Tolkentelefoon
De overeenkomst met Global Talk voor het gebruik van ad hoc en gereserveerde telefonische tolkendiensten blijft ongewijzigd van kracht. Alle huisartsen(praktijken) in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal kunnen kosteloos van deze regeling gebruikmaken. Meer informatie en hoe deze regeling in de praktijk te gebruiken, leest u op de LHV-kringwebsite.

HAweb-groep ‘ASF Zwolle-Flevo-Vechtdal’
Het fonds heeft een HAweb-groep ingericht voor ASF-praktijken werkzaam in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal. In deze groep wordt regelmatig informatie gedeeld, worden (na)scholingen aangekondigd en kunt u gemakkelijk belangrijke documenten terugvinden. Ook kunt u er zelf informatie delen, vragen stellen en in contact komen met andere ASF-huisartsen. Binnenkort zullen ook ASF-praktijken uit Drenthe aan deze groep worden toegevoegd.

Resterend ASF-budget 2020
Voor de resterende maanden van 2020 is er nog ruim voldoende budget over. Hier leest u meer over hoe u een project- of scholingsaanvraag kunt indienen.  

Algemene informatie over het achterstandsfonds leest u hier.

Portefeuillehouder: Mark Pul