E-maillijst waarnemers

 
E-maillijst waarnemers
Via deze weg willen we u nogmaals attenderen op de e-maillijst die beheerd wordt door de Wagro. Dit is een e-maillijst van waarnemers die belangstelling hebben voor waarneemopdrachten overdag (zowel langdurige als kortdurende waarnemingen) en voor ANW diensten in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal.

U als huisarts uit de regio kunt uw waarneemverzoek sturen naar waarnemerslijstzwolle@outlook.com, waarna deze verspreid wordt onder de waarnemers op de e-maillijst. De e-maillijst wordt door de Wagro zo veel mogelijk up-to-date gehouden.