Eerste gecombineerde ALV

 
Eerste gecombineerde ALV
Een primeur in het Vechtdal! De eerste gecombineerde ALV, deze keer van de LHV-kring en Charis vond plaats op maandag 7 oktober jl. Zowel de opkomst als de reacties van de leden waren zeer positief: “Interessante vergadering en met nieuwe informatie naar huis!”

Deze nieuwe vorm van vergaderen hebben we om meerdere redenen ingezet: we hopen zo meer leden te bereiken, terwijl de vergaderfrequentie afneemt en de reistijd beperkt blijft. Daarnaast: door een tekort aan bestuurlijk actieve huisartsen streven we naar een zo efficiënt mogelijke inzet van onze bestuurders. Wij zijn ervan overtuigd dat intensievere samenwerking in de regio alle huisartsen ten goede komt. 

Portefeuillehouder: Astrid Janssen Holleboom