Eerste Kamer verwerpt afschaffing vrije artsenkeuze (Han Mulder)

 
Eerste Kamer verwerpt afschaffing vrije artsenkeuze (Han Mulder)
Beste leden, De artikel 13 wijziging met de afschaffing van de vrije artsenkeuze is verworpen. Klaar. Dat er voor alle betrokkenen een elegante uitweg gevonden moest worden om zonder gezichtsverlies door te kunnen is een politiek gegeven. Voorkoming van een kabinetscrisis heeft op dit moment de hoogste prioriteit bij de coalitie.

Overigens niet zo’n gekke gedachte gezien het alternatief in het huidige electorale klimaat (http://www.nu.nl/politiek/3958814/pvv-groter-dan-vvd-en-pvda-samen-in-peiling-hond.html). Het feit is dat de minister opnieuw het gehele wetgevingstraject moet doorlopen in de Tweede en Eerste Kamer. We zullen zien of het morele besef van alle Tweede en Eerste Kamerleden het wederom aflegt tegen fractiediscipline.

Dat de coalitie hier ook terecht aan twijfelt, blijkt uit het zwakte bod van de mogelijke inzet van het ondemocratische AMvB instrument
. Deze list van PvdA staatssecretaris Van Rijn zou anders nooit geopperd zijn en is waarschijnlijk ingebracht als alternatief voor de gevraagde, staatsrechtelijk onmogelijke, garanties van toekomstig stemgedrag van senatoren. Dit instrument zal echter nooit ingezet gaan worden. Een partijleider als Samson die dit oppert om zijn eigen senatoren te gaan bypassen zal totaal ongeloofwaardig zijn en zal uiteindelijk altijd voor het hoogste kiezen: zijn eigen positie. Voorlopig zal het hele traject opnieuw bekeken worden en daarmee de ethische reflectie van velen.

Voor verdere duiding zie > In de media.