Eerstelijnsverblijf onder Zorgverzekeringswet

 
Eerstelijnsverblijf onder Zorgverzekeringswet
Per 1 januari is het eerstelijnsverblijf (ELV) een aanspraak onder de Zorgverzekeringswet. De invoering heeft veel vragen opgeroepen over beschikbaarheid en overzicht van bedden, één telefoonnummer en minimale administratieve last voor de huisarts. Hoe is de beleving in onze kring?

De resultaten vindt u hieronder, op basis van de onlangs gehouden landelijke enquête. Overigens is de enquête gehouden vlak voordat in de regio Zwolle één telefoonnummer beschikbaar kwam.

Landelijk hebben 1.340 huisartsen de enquête ingevuld. In onze kring waren dat er 54 (4%). Van groter belang is dat dit 54 van de 278 huisartsen in deze kring zijn, dus bijna 20% heeft meegedaan. Het merendeel ( > 75%) is praktijkhouder. Dit loopt gelijk met het landelijke beeld.

Twee derde van de huisartsen geeft aan onvoldoende of niet geïnformeerd te zijn over waar ELV-bedden beschikbaar zijn. Bij de aanloop naar 2017 hebben De Friesland en Menzis op locatieniveau aangegeven waar bedden te vinden zijn in hun regio’s, maar Zilveren Kruis niet. Zilveren Kruis verwijst naar de zorgzoeker, waar echter instellingen vaak op groepsniveau staan en niet op locatieniveau (‘IJsselheem Kampen’ is niet specifiek genoeg). Voor 2018 wordt opnieuw bij Zilveren Kruis de vraag neergelegd om specifieker te zijn in de vermelding waar bedden zijn.

Het percentage huisartsen dat aangeeft dat er een coördinatiepunt is, is in de kring 22% (landelijk 25%). We hopen dat dit snel stijgt door de bekendheid met het loket voor de regio in Zwolle. Ook in de Noordoostpolder en in de aansluitende regio Zuidwest-Drenthe zijn overleggen gaande.

Van de 54 huisartsen in de kring geven er 17 aan daadwerkelijk al patiënten naar een ELV-bed te hebben verwezen. Bij de vraag of daarbij problemen zijn ervaren, blijkt dat het veel tijd kost en de vindbaarheid (waar is welk bed) en het vinden van een bed in de ANW-uren de grootste problemen opleveren. Dit zijn ook de problemen die landelijk het meest naar voren komen. De meest gevraagde faciliteiten zijn een centraal loket en beschikbaarheid van bedden in de buurt van de patiënt.

Zowel regionaal als landelijk wordt gewerkt aan verbetering. De input uit de enquête wordt gebruikt om in overleg met de zorgverzekeraars voldoende inkoop en transparantie te verkrijgen. Als u vragen heeft over ELV, dan kunt u terecht bij het regiokantoor van de LHV in Zwolle, te bereiken via huisartsenkringzfv@lhv.nl.