ELV-bed nodig? Bel voor regio Zwolle: 085-043 96 96

 
ELV-bed nodig? Bel voor regio Zwolle: 085-043 96 96
Onlangs hebben de kring, HRZ en het LHV-bureau gesproken met zorgaanbieders over de aanvraag en toekenning van ELV-bedden in de regio Zwolle. Sinds vorig jaar hanteren veertien instellingen hiervoor één werkproces en één centraal nummer: 085-043 96 96. Lees hier de belangrijkste punten uit het gesprek.

Er is het afgelopen jaar een goede start gemaakt met het centraal aanvragen van ELV-bedden in de regio. Dit ging echter nog niet altijd vlekkeloos; soms zijn medewerkers van zorgaanbieders niet goed op de hoogte van de afspraken, en er zijn huisartsen die niet het centrale nummer bellen. Ook blijkt het aantal door de verzekeraars ingekochte ELV-bedden te laag.

Heeft u in de regio Zwolle een ELV-bed nodig, dan is het voor een goed verloop van het proces belangrijk dat u het centrale nummer belt: 085-043 96 96, zowel overdag als tijdens de ANW-uren. De  zorgaanbieders gebruiken de belgegevens als managementinformatie in gesprekken met de verzekeraar, om voldoende bedden te kunnen inkopen. Bovendien zorgt deze werkwijze voor een optimaal bezettingspercentage van de ELV-bedden.

Ook spraken we over verdere verbetering van het proces. Zo start er een onderzoek bij zorgaanbieders om te kijken of het aanmeldformulier in Zorgdomein kan worden ondergebracht, wat beveiligde digitale communicatie betekent en integratie van het bericht in uw HIS.

Verder kwam het aanmeldformulier aan bod. Kan dat eenvoudiger? Of helemaal vervallen? Vanuit de aanbieders zijn hier aanvullende vragen over gesteld. Zij gebruiken het formulier nu ook voor verantwoording bij hun accountant en zeggen het niet te kunnen missen. Maar niet overal in Nederland gebruikt men een formulier. Hoe zit dat precies? Wij zoeken het uit.

Ten slotte kijken we naar de mogelijkheden voor het inzetten van een app. Dat zou het proces wijzigen, dus dat vraagt wat doorlooptijd. Wordt vervolgd!

We houden u op de hoogte van de voortgang. Het belangrijkste voor dit moment is dat u voor een ELV-bed het centrale nummer in de regio belt. Voor andere regio’s gelden andere nummers; binnenkort verschijnt een overzicht van de centrale nummers op de website van de kring.

Vragen? Stel ze via huisartsenkringZFV@lhv.nl.

(Portefeuillehouder: Jaap Ronald Blom)