Ervaart u problemen met kleinschalige woonvormen? Meld het!

 
In januari 2016 debatteert de Tweede Kamer over de transities in de zorg. De LHV bereidt hiervoor altijd onderwerpen voor die de huisarts raken, om zo de discussie in de Kamer ten gunste van de huisartsen te beïnvloeden. Voor januari wordt daarom uw input gevraagd over problematiek die u ervaart bij zorg die in kleinschalige woonvormen geleverd moet worden.

In de laatste vergadering van het bestuur is het vraagstuk al benoemd. Toen was de verwachting dat het debat nog in december 2015 zou plaatsvinden, dus is het vraagstuk met het bestuur besproken. Onlangs is het debat verplaatst naar januari 2016. Dat geeft nu de mogelijkheid om van iedere huisarts die dat wil, de mening op te vragen en te verwerken in de voorbereiding van het debat.

De enquête is zo beperkt mogelijk gehouden. Ze bestaat uit 3 vragen met antwoordmogelijkheden en de optie om los van de vragen nog specifieke probleempunten te melden. Grijp deze kans om uw mening kenbaar te maken. U kunt via deze link uw mening direct invoeren. U kunt de enquête invullen tot en met vrijdag 8 januari 2016.