Financiering huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen

 
Financiering huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen
Op dit moment kunnen huisartsen de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne alleen declareren via een zeer omslachtige regeling bij het CAK. Het lijkt erop dat er op korte termijn, mede door de continue druk van de LHV, een betere regeling komt.

Declareren zorgkosten
Er wordt gewerkt aan een regeling conform de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). De betaling verloopt dan via de zorgverzekeraar. Dit zorgt voor minder administratieve lasten dan de CAK-regeling, die nu geldt voor de Oekraïense vluchtelingen. De LHV wacht op bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid over wanneer deze regeling van kracht wordt.

Bevolkingsonderzoeken
Op 16 mei heeft het ministerie van VWS bevestigd dat het automatisch uitnodigen van Oekraïense vluchtelingen voor bevolkingsonderzoeken per 1 juni 2022 tijdelijk wordt stopgezet, op aandringen van de LHV. Het volledige bericht leest u hier.

Voortgang overige randvoorwaarden
Ook is er toegezegd dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over de beschikbaarheid van tolken en hoe deze ingeschakeld kunnen worden.
Verder wordt er gewerkt aan een medisch dossier voor de opvanglocaties en aan een triagelijn voor de ANW-zorg, zo laten de ministeries weten, maar er is helaas nog geen concrete voortgang te melden.

Portefeuillehouder: Mark Pul