Geld ASF blijft op de plank liggen: maak gebruik van het uurgesprek!

 
Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft in 2019 een budget beschikbaar gesteld voor een vergoeding van een gesprek van een uur tussen een huisarts en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode. Omdat de bodem van het budget nog lang niet in zicht is, wordt het project in 2020 voortgezet. Alle huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen, kunnen een vergoeding aanvragen.

Wat houdt het uurgesprek in?
Doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij zijn of haar probleem te identificeren, te bespreken en bij te sturen. Op deze manier wordt als het ware het probleem achter het probleem herhaald. Door de extra aandacht en ondersteuning die u als huisarts aan deze patiënten biedt, kunnen consulten in de periode erna korter duren en/of minder vaak plaatsvinden.

Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?
Voorafgaand aan het eerste gesprek vraagt u per
e-mail eenmalig toestemming voor declaratie aan de ASF-commissie, waarbij u ook uw naam en rekeningnummer doorgeeft. Het fonds vergoedt per gesprek een bedrag van €75 (1 uur + 15 minuten voorbereidingstijd). De declaratie van het uurgesprek kunt u online indienen via de website van de kring. Er zijn een aantal spelregels opgesteld, waaraan u moet voldoen. Deze spelregels leest u hier.

Tip
Het fonds geeft u als tip mee om uw doktersassistent(e) standaard een uur in uw agenda in te laten plannen voor het uurgesprek, bijvoorbeeld iedere week één uur. Mocht u tijdens dit geplande uur geen gebruik maken van het uurgesprek, dan is het uur vaak snel weer gevuld met andere werkzaamheden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal, per e-mail via
huisartsenkringzfv@lhv.nl of telefonisch via (038 46 01 251).

Portefeuillehouder: Mark Pul