Gemeenten introduceren nieuw verwijsmodel jeugd-GGZ per 1 januari 2018

 
Gemeenten introduceren nieuw verwijsmodel jeugd-GGZ per 1 januari 2018
Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zowel de organisatie als de financiering van de jeugdzorg. Elf gemeenten in de regio IJsselland (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) kiezen voor een resultaatgerichte bekostiging met daarbij een nieuwe manier van verwijzen.

Hierbij willen de gemeenten meer focussen op resultaat, meer maatwerk, kwaliteit en onderlinge samenwerking. De budgetplafonds voor instellingen worden afgeschaft. Wat betekent dit voor u?

Als LHV-kring hebben we contact gezocht met de projectleider van de regio IJsselland om deze veranderingen voor de huisarts zo gemakkelijk mogelijk te maken. U heeft en houdt het wettelijk verwijsrecht vanuit de Jeugdwet. Voor het verwijzen naar de jeugd-GGZ kunt u kiezen uit twaalf zorgprofielen, in de praktijk zult u meestal kiezen voor profiel 4 (en soms 5) en schat u de intensiteit van de behandeling in. De zorgprofielen zullen in Zorgdomein worden opgenomen. Kunt u niet goed een keuze maken of is er sprake van multiproblematiek, dan kunt u verwijzen naar het sociale wijkteam.

Eventuele lokale afspraken met gemeenten (over bijvoorbeeld inzet van het sociale wijkteam of de POH-GGZ) kunnen blijven bestaan of verder worden uitgewerkt. Uw eigen gemeente zal u hierover nader informeren. Daarnaast hebben we benadrukt dat de zorg voor en na de verandering moet worden gemonitord. Hierover zijn we in gesprek met de deelprojectleider voor managementinformatie.

Wij houden u op de hoogte. Heeft u vragen? Laat het ons weten via huisartsenkringzfv@lhv.nl.

Portefeuillehouder: Astrid Jansen Holleboom