Goede afspraken met Zilveren Kruis voor huisartsenpraktijken in 2021

 
Het LHV 7 Kringen overlegteam en InEen zijn het eens geworden met Zilveren Kruis over de inzet van de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg voor 2021. Dit betreft extra middelen voor het realiseren van ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ voor huisartsenpraktijken (€ 3,16 per op naam ingeschreven verzekerde) ondersteund door regio-organisaties (€ 0,86 per verzekerde). Dit is additioneel aan de eerder gemaakte afspraken voor 2020 die structureel zijn en doorlopen.

Via een link in een e-mail van Zilveren Kruis naar het inkoopportaal maakt de huisarts dit najaar kenbaar via een vinkje of hij/zij gebruik wil maken van de afspraak ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’. De komende periode houden we jullie op de hoogte over de details m.b.t. uitvoering via onze Kring nieuwsbrieven.