Goodwill

 
Goodwill
Hoeveel betalen voor het overnemen van een huisartsenpraktijk? De discussie hierover is al jaren gaande. Welke waarde kan en mag aan een huisartsenpraktijk worden toegekend?

Het is duidelijk dat er bij praktijkovernames in den lande heel verschillend wordt ingestoken. 
De minister en de Tweede Kamer hebben zich onlangs weer unaniem uitgesproken om bij praktijkovername alleen afspraken te maken over de over te dragen materiële activa, zoals de inventaris. En dat dan tegen een realistische marktwaarde. De minister heeft ook de mogelijkheid van een wettelijk verbod voor het betalen van goodwill onderzocht, maar dit blijkt niet haalbaar.

Afgelopen maand was er een rondetafelbijeenkomst waarbij de waarnemers bij LHV landelijk en Wadi konden aanschuiven om meningen uit te wisselen. Daaruit bleek een duidelijk standpunt: de waarnemers vinden dat de LHV bij het (huidige) standpunt tegen goodwill moet blijven. Daar moet volgens hen niet aan getornd worden, ook niet als dat zou kunnen bijdragen aan het dempen van excessen.

(Auteur: Lisette Snel-Hamersma, met dank aan Paulus Lips (LHV landelijk))