Hek rondom basiszorg huisarts en de vrije huisartsenkeuze voor uw patiënt (Han Mulder)

 
Hek rondom basiszorg huisarts en de vrije huisartsenkeuze voor uw patiënt (Han Mulder)
Na uitgebreid overleg tussen de LHV en VWS lijkt een groot gevaar voor de huisartsen basiszorg (zeg maar de gewone consulten en alledaagse praktijk) voorlopig afgewend. Voor 2015 had VWS het plan opgevat om de huisartsenzorg in 3 segmenten te verdelen waarbij de basiszorg in segment 1 valt en de multidisciplinaire zorg met o.a. de ketenzorg in segment 2. Overschrijding van segment 1 zou ten koste gaan van segment 2……

Tot nu was het zo dat de segmenten als communicerende vaten zouden gaan werken. Dus een goed draaiende ketenzorg zou ten koste van de basiszorg huisartsgeneeskunde gaan. Een situatie die we nog maar al te goed kennen van enkele jaren geleden toen de overschrijding van de budgetten op o.a. de ketens werden vereffend met een korting op de huisartsentarieven. Na intensieve onderhandelingen en lobby van de LHV is nu geregeld dat overschrijding binnen een segment nu ook binnen dát segment moet worden opgelost. Verder wordt een vast percentage voor het basis huisartszorgbudget (segment 1: consulten en inschrijftarieven) afgesproken.

Gelukkig ziet VWS in dat de basiszorg huisartsgeneeskunde juist ons zorgsysteem zo effectief en rendabel maakt en dat het veranderen van huisartsen in kleine specialisten de verkeerde weg is. Lees hier verder voor wat dit inhoudt

Met betrekking tot de vrije huisartsenkeuze en de Artikel 13 wijziging is er ook het een en ander gebeurd. U weet nog wel, de wetverandering die VWS er doorheen wil duwen om te zorgen dat uw verzekeraar gaat bepalen bij welke (huis)arts de patiënt nog mag komen. Afgelopen weken is er gepoogd een snelle deal te sluiten over de langdurige zorg, waarbij gelijk deze wetswijziging zou worden meegenomen als wisselgeld.

Het is aan de kleine oppositiepartijen te danken dat dit niet doorging. Zij hebben terecht grote vraagtekens gezet bij deze gang van zaken. Het betekent dat de kwetsbare natura verzekerde overgeleverd wordt aan de grillen van de zorgverzekeraar. Deze beslist naar welke (huis)arts de patiënt nog mag in tegenstelling tot de huidige. Dit bizarre plan bestond uit 2 delen: de restitutiepolis weg onder de zorgverzekeringswet (waardoor er dus ruimte zou komen voor risicovereffening op de individuele patiënt) en de verplichte 80% uitbetaling van het tarief van de (huis)arts die de patiënt kiest. Deel 1 is gelukkig (voorlopig) gesneuveld. Nu deel 2 nog, die de natura patiënt dreigt te veranderen in makke schapen die alleen nog de winkelnering van de verzekeraar mogen volgen. Weg dus met de patiëntemancipatie waar we toch in de huidige tijd voor staan, dacht ik… Lees verder voor meer uitleg.

De huidige stand van zaken is dat er wel een akkoord is, maar dat over dit onderdeel later nog afspraken gemaakt gaan worden. Conclusie is dat het dus nog steeds geen “done deal” is en dat waakzaamheid nodig blijft. Waarschijnlijk wordt de uitkomst dat de wijziging wel door gaat, maar dat de huisartsen een uitzonderingspositie krijgen. Helaas nog een slechte situatie voor de patiënt, maar beter dit dan niets. Dit heeft er mede mee te maken dat de OMS (Orde van Medisch Specialisten) om onbegrijpelijke redenen akkoord is gegaan met de bizarre wijzigingen die veel van haar leden zal treffen. Dit in tegenstelling tot de LHV, die zich tot het laatste moment hier met hand en tand tegen zal verzetten.