Help ons afvallende sollicitanten in de regio vasthouden

Door Anne Driessen-Thomassen
 
De Kring slaat graag de handen ineen met u om praktijkzoekende huisartsen naar de regio te brengen maar ook te houden. Vaak is het zo dat huisartsen sollicitatiegesprekken voeren met verschillende kandidaten. Als de geschikte kandidaat is gevonden voor de openstaande vacature, worden de andere sollicitanten netjes bedankt en verdwijnen daarna helaas uit het zicht.

Er is nog steeds een tekort aan huisartsen die zich willen vestigen in onze regio. De Kring heeft niet de intentie zich met de vestiging van huisartsen te bemoeien. Zij functioneert slechts als een intermediair en valt er tussen uit wanneer het contact tussen vertrekkende- en nieuwe aspirant praktijkhouder is gelegd.

Deze afgevallen sollicitanten hebben wij hard nodig in de regio om op lange termijn de continuïteit van huisartsenzorg te blijven waarborgen. U kunt ons hierbij helpen door afvallende sollicitanten te wijzen op deze mogelijkheden:

  1. Wij kunnen hem/haar op de besloten kringwebpagina vermelden als zijnde een praktijkzoekende huisarts. Wij bieden hem/haar de mogelijkheid om hun brief & CV daarbij te vermelden.
  2. Daarnaast kunnen wij op hun verzoek een oproep plaatsen in de kringnieuwsbrief (met een doorlink naar bovengenoemde webpagina).
  3. Binnengekomen verzoeken worden tevens aan ProGez doorgegeven. Zij kunnen zichzelf ook bij ProGez melden, die vaak op de hoogte is van huisartsenpraktijken die personeel of een opvolger zoeken. ProGez kan dan hun gegevens op het meldpunt vacatures opnemen.
  4. U kunt afgevallen sollicitanten wijzen op de website www.haweb.nl/vacatures

 

 

U kunt dit mondeling kenbaar maken aan de sollicitant of dit in uw afwijzingsbrief opnemen.

Helpt u mee om de continuïteit te waarborgen?