Herregistratie nieuwe stijl vanaf 2020 en 2021

 
Herregistratie nieuwe stijl vanaf 2020 en 2021
Onlangs is er een brief bij u op de mat gevallen over de nieuwe herregistratie-eisen voor huisartsen. Voordat deze tot stand komen, gebeurt er veel achter de schermen. Omdat er vragen leven over de nieuwe eisen, geven we u een korte toelichting.

Veel van de oude eisen blijven
De LHV heeft bereikt dat veel bij het oude blijft. Huisartsen moeten bij herregistratie nog steeds de afgelopen vijf jaar gemiddeld ten minste zestien uren per week hebben gewerkt in de huisartsengeneeskunde en 250 uur avond-, nacht- en weekenddiensten hebben gedaan. Daarnaast moeten ze over vijf jaar verspreid minimaal 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering kunnen aantonen.

Nieuwe eisen per 2020 en 2021
Voor herregistratie zijn er twee nieuwe eisen. Vanaf 2020 is de externe kwaliteitsevaluatie van kracht. Hier hoeft u niets extra’s voor te doen. De betrokken partijen hebben afgesproken dat  u aan de nieuwe eis voldoet met tien uren intercollegiale toetsing per vijf jaar. Een toetsgroep is een bestaand overleg, dit zijn de uren die u al maakt onder de noemer ‘nascholing’.

Vanaf 2021 maakt ook evaluatie van het individueel functioneren deel uit van herregistratie. Omdat dit echt nieuw is, gaan we hier dieper op in.

Evaluatie van het individueel functioneren (visitatie)
Vanaf 2021 is evaluatie van het individueel functioneren verplicht voor alle huisartsen. Eigenlijk is dit ook niet nieuw. De eis bestaat al sinds 2016, tenzij u als huisarts werkt in een praktijk die gecertificeerd is en zelf ook aan die certificering meewerkt. Vanaf 2021 wordt evaluatie van het individueel functioneren verplicht voor alle huisartsen. Alle huisartsen die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk, hebben dan eenmalig gebruik kunnen maken van de tijdelijke vrijstelling. De LHV heeft hier de nadruk op gelegd, zodat invoering niet direct voor iedereen plaatsvindt.

De evaluatie van het individueel functioneren is een visitatieprogramma van het NHG dat bestaat uit drie onderdelen: een zelfevaluatie, een enquête onder minimaal 25 patiënten en een enquête onder acht tot tien collega’s. Naar aanleiding van die drie onderdelen volgt een visitatiegesprek met een coach. Overigens geldt hierbij dat de vragenlijst van NPA en NHG uitwisselbaar zijn, dus dubbel werk is niet aan de orde.

Alles kan beter
Hoewel de LHV achter de evaluatie van het individueel functioneren staat, zijn er ook punten van kritiek naar de NHG, die verantwoordelijk is voor de invulling van de IF-H, het evaluatie-instrument. Wij hebben de NHG hiermee geconfronteerd, maar die zegt dat zij zelf geen of nauwelijks opmerkingen krijgt. Dus als u kritiek heeft, maak die dan vooral kenbaar via info@mijnvisitatie.nl. Dat versterkt de onderhandelingspositie van de LHV.

Tegelijkertijd kijken we goed naar het proces van evaluatie binnen de medisch-specialistische zorg. Die is ons voorgegaan in dit traject. Wij krijgen signalen van groeiend commentaar vanuit de specialisten ten aanzien van de evaluatie van het individueel functioneren en gaan kijken of we samen met de Federatie Medisch Specialisten kunnen optrekken in het gesprek met CGS en RGS hierover.
De LHV houdt de vinger aan de pols.

(Portefeuillehouder: Mark Pul)